НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Комплексно правно обслужване предоставяме и в сферата на наказателното право. Клиентите разчитат на съдействие и правна защита на досъдебна и съдебна фаза, включително при задържане от органите на досъдебното производство, при повдигнато обвинение за извършено престъпление, изготвяне на жалби до компетентните органи, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди от престъплението, защита при наложена мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия.