• Борислав Караколев
  • 0887 38 88 81

  • Кристина Караколева
  • 0889 94 11 22

  • гр. София, ул. „Георги С. Раковски №42, ет. 2
  • office.kk.lawfirm@gmail.com