accounting-smart-logo.png
  • Акаунтинг Смарт

  • Счетоводна къща

Счетоводна къща "Акаунтинг Смарт" е създадена през 2015 г. Нейна основна цел е предоставяне на качествени услуги, насочени към малкия и среден бизнес, защита на интересите на клиентите, персонално внимание към всеки клиент и безкомпромисно качество в обслужването.

Собственикът на „Акаунтинг Смарт“, Стефка Василева, е дипломиран счетоводител и експерт в сферата на счетоводството и данъчното облагане, който има над 17-годишен опит.

Услуги, предоставяни от дружествата са, както следва:

  • Счетоводно обслужване на дружества от малкия и средния бизнес;
  • Счетоводно обслужване на специалисти на свободна практика;
  • Данъчни и бизнес консултации;
  • ТРЗ и личен състав;

Работни езици:

Английски и български език

Сътрудничество:

Със счетоводната къща си сътрудничим, като извършваме абонаментно правно и счетоводно обслужване на общи клиенти. Комплексните услуги се изготвят при съобразяване конкретните специфики и нужди на клиента. Повече за пакетите: тук

www.accounting-sofia.com