Startup пакет – комплексно абонаментно обслужване на стартиращ бизнес


Ако желаете да стартирате нов бизнес и предстои да изградите фирмена идентичност, може да разчитате на т.н. startup пакет, чиято цел е да превърне замисъла Ви в реалност.

Преимуществото на тази услуга е, че ние Ви срещаме с утвърдени в сферата си на дейност специалисти, които след като изслушат Вашата бизнес визия, Ви консултират с оглед възникналите бизнес, счетоводни, правни и маркетинг въпроси.


Startup пакетът може алтернативно да включва:

  1. Модул „правно обслужване“
  2. Модул „счетоводство“ и ТРЗ Личен състав
  3. Модул „бизнес консултации“ /вкл. данъчни и одит/
  4. Модул „Маркетинг“

Прочети още ...

Комплексно абонаментно обслужване на дружества


Ако предстои преструктуриране на Вашето дружество, желаете да ревизирате политиката си на управление, развили сте дейност или просто вече имате регистрирана фирма, която се нуждае от комплексно обслужване, Вие може да се обърнете към нас.

Преимуществото на тази услуга е, че ние Ви срещаме с утвърдени в сферата си на дейност специалисти, които Ви консултират с оглед възникналите бизнес, счетоводни, правни и маркетинг въпроси.


Пакетът за комплексно обслужване може да включва:
  1. Модул „правно обслужване“
  2. Модул „счетоводство“ и ТРЗ Личен състав
  3. Модул „бизнес консултации“ /вкл. данъчни и одит/
  4. Модул „Маркетинг“

Прочети още ...