Община отговаря за вреди, настъпили вследствие на заснежен и непочистен участък

article-image

     В случай че претърпите инцидент поради непочистен тротоар или пътно платно, а така също увредите своя автомобил поради попадане в дупка, следва да имате предвид, че:
     Общината отговаря както за вреди, настъпили при движение на МПС поради непочистването от сняг и/или лед на улично платно, така и за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му непочистен тротоар. Общината отговаря на основание чл. 49 ЗЗД и за настъпили за пешеходеца вреди при придвижването му по пътното платно, когато ползването на тротоара не е била възможно. Съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДвП, пешеходците са длъжни да се движат по тротоара, но съгласно чл. 108, ал. 2, т. 1 ЗДвП, пешеходците могат да се движат и по пътното платно, когато няма тротоар или е невъзможно той да бъде ползван. При непочистен от сняг и лед тротоар или при заемането му от паркирани коли в нарушение на чл. 94, ал. 3 ЗДвП, правещо невъзможно ползването му за преминаване на пешеходци, то отговорността за вреди на пешеходец при движението му по пътното платно е на общината, която като собственик на имота има задължение за почистване на улиците, в т.ч. за предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията, препятстващи движението на пешеходците по тротоарните платна.

      Горният извод следва от Решение № 124 от 18.07.2019 г. по гр. д. № 3057/2018 г., което можете да прочетете тук: http://www.vks.bg/vks_p03.htm