yurist-kristina-karakoleva.jpg
  • Кристина Караколева

  • Адвокат

Образование:

През 2016г. се дипломира в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право“.

Професионален опит:

От 2011г. до 2019г. работи в адвокатско дружество, където има възможност да се учи от професионалисти. Специализира търговско, облигационно, вещно право и етажна собственост. Придобива опит в гражданско, арбитражно, заповедно и изпълнително производство.

Обучения:

2013г. - курс за обучение на млади юристи по въпросите на арбитражното производство към Арбитражен съд при Българска търговско–промишлена палата.

2016г. - шестмесечен стаж в Софийски районен съд и Софийски градски съд. През стажа си изработва проекти на съдебни актове – разпореждания, определения, решения и присъди.

Юни 2019г. - семинар - „Актуални въпроси по прилагането на Закона за управление на етажната собственост. Анализ на съдебната практика“.

Октомври 2019г. - семинар - „Длъжностно лице по защита на данните в действие“ - специализиран практически семинар за длъжностни лица по защита на данните от публичния и частния сектор.

Октомври 2019г. - „GDPR - практики, санкции и нарушения. Проблеми пред организациите при изграждане на системна дейност за защита на личните данни.”

Сфери на дейност:

  • Договорно право
  • Корпоративно право
  • Етажна собственост
  • Банково право
  • Трудово право
  • Гражданско и търговско право
  • Събиране на вземания

Чужди езици:

Английски и френски език

Контакт:

office.kk.lawfirm@gmail.com