velislava-arabadzhikova.jpg
  • Велислава Арабаджикова

  • Aдвокат

Образование:

1994 г. - 1999 г. завършва Технически университет гр. Варна – квалификационна степен „магистър“, специалност „право“.

Професионален опит:

01.04.1999 г. – 01.04.2000 г. - съдебен кандидат /стажант/ в Oкръжен съд гр. Варна.

07.06.1999 г. – 25.04.2000 г. - специалист „договорни и трудови отношения”. Национална компания БДЖ /Железопътна секция гр. Варна/

26.04.2000 г. – 18.08.2003 г. – юрисконсулт в Национална компания БДЖ /Железопътна секция гр. Варна/.

Изготвяне на трудови договори, становища по трудови спорове и др. Процесуално представителство.

26.08.2003 г. - 31.10.2006 г. - Главен инспектор „Координация и административен контрол” в Областна администрация гр. Стара Загора.

Осъществяване на контрол за законосъобразност на актовете на органите на местно самоуправление в 11 общини на територията на Област Стара Загора.

01.11.2006г. – 31.08.2012г.: - Инспектор юрист - Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество гр. София, Териториално бюро гр. Стара Загора.

01.09.2012г. - 24.04.2014г.: - Главен инспектор - Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество гр. София, Териториално бюро гр. Стара Загора.

Извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност. Образуване на съдебни производства за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Образуване на производства за налагане на обезпечителни мерки по ГПК. Процесуално представителство на Комисията. Образуване на изпълнителни производства.

14.05.2014г. – до момента: адвокат към Адвокатска колегия - гр. Стара Загора. Практикува в сферата на гражданско, търговско и административно право.

Чужди езици:

Английски и руски език

Сътрудничество:

Велислава Арабаджикова подпомага активно дейността на кантората със знанията и опита си в сферата на отнемане на незаконно придобито имущество, както и в административното право. По желание на клиента предоставяме заедно правно обслужване и осъществяваме съвместно процесуално представителство.