silvia-shunanova.png
  • Силвия Шунанова

  • Юрист

Образование:

През 2009г. Силвия Шунанова завършва СOУ „Максим Горки“ в гр. Стара Загора.

През 2014г. се дипломира в Юридически факултет на Университет за национално и световно стопанство, специалност „Право“, гр. София.

Професионален опит:

От 2011г. до 2014г. е сътрудник на синдик в гр. София, където натрупва знания и опит в сферата на търговската несъстоятелност.

През периода 2015г. – 2018г. заема позицията помощник-нотариус в нотариална кантора в гр. Стара Загора.

Към настоящия момент специализира в сферата на недвижимите имоти, вещното, гражданското облигационното право и нотариалните производства.

Чужди езици:

Английски език

Сътрудничество:

Силвия Шунанова подпомага активно дейността на кантората със знанията си в областта на вещното право, недвижимите имоти, особености при нотариални производства и търговската несъстоятелност. Освен това съдейства технически при сдобиване с документи в област Стара Загора. Разсъдлива и сговорчива, Силвия Шунанова е отговорен и пунктуален юрист, с когото е радост да се работи.