Коментар на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Представяме интервю на Кристина Караколева, управляващ съдружник в „Караколеви и партньори“, за www.hubavajena.bg (https://hubavajena.bg/yuridicheska-pomosht-koronavirus-2/)


Коронавирусът като форсмажор. Стопанска непоносимост.

Представяме интервю на Кристина Караколева, управляващ съдружник в „Караколеви и партньори“ за www.hubavajena.bg (https://hubavajena.bg/yuridicheska-pomosht-koronavirus-1/)
...


Изплащане на компенсации 60/40 за запазване на заетостта – критерии и процедури


Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на засегнатите от извънредното положение предприятия. Целта е запазване на заетостта на ...


Община отговаря за вреди, настъпили вследствие на заснежен и непочистен участък

     В случай че претърпите инцидент поради непочистен тротоар или пътно платно, а така също увредите своя автомобил поради попадане в дупка, следва да имате предвид, че:
     Общинат...


Какво е правното положение на ипотека, учредена от съсобственик върху целия имот?


     За да се даде отговор на въпроса следва да се съобрази каква е същността и целта на ипотечното право и може ли то да се учреди върху идеална част от правото на собственост. Като ...


Не е необходима покана за плащане на издръжка за дете, тъй като последната се дължи по закон


     В свое решение, постановено по реда на чл. 290 от ГПК, ВКС възприе, че поканата за изплащане на издръжка на дете не е необходима, тъй като последната се дължи по закон. Нещо повече...


Тълкувателно решение № 4/2017 от 11.03.2019 г. по тълк. д. № 4/2017 г., Върховният касационен съд на Република България.


     Тълкувателно решение № 4/2017 от 11.03.2019 г. по тълк. д. № 4/2017 г., Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии ...